Stichting Brussen Noord-Nederland wordt geleid door een bestuur, dat momenteel zes mensen telt. Deze houden zich onder meer bezig met het bedenken en organiseren van activiteiten, fondsenwerving en de werving van nieuwe brussen. Momenteel bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Pieta Zijlstra-Abma, voorzitter

Jessica Jonker, penningmeester

Nikky Winter, secretaris

Tjimmie Hoekstra

Sytse Wijnja

Afke Berger

Binnenkort zullen zij op deze plek iets meer over zichzelf vertellen.